Diagnostyka Medyczna Księży Młyn
en
pl
Diagnostyka Medyczna Księży Młyn
e-rejestracja

Podmiot leczniczy

Od 1 grudnia 2016 roku jesteśmy częścią Grupy LUX MED.

Oferujemy badania rezonansu magnetycznego i USG.

 

Dane podmiotu:

LUX MED Sp. z o.o.

ul. Postępu 21C

02-676 Warszawa

 

NIP: 527-252-30-80

REGON: 140723603

Bank: Pekao S.A.

numer konta: 76 1240 6003 1111 0000 4941 8958

 

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000265353.

 

Wysokość kapitału zakładowego: 542 728 500 zł